Bayilik İşlemleri

SPOR TOTO BAYİLİĞİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

Bayilik ŞAHIS adına kayıtlı ise :

1) Çalışma Ruhsatı örneği ( Belediyeden )

2) Vergi Levhası örneği

3) İşyeri tapusu veya kira mukavelesi

4) Nüfus cüzdanı örneği

5) İkametgah ilmühaberi

6) Resmi kuruma verilmek üzere sabıka kaydı

7) 4 adet vesikalık fotoğraf

8) İmza sirküleri

9) İlgili oda kayıt belgesi

10) İkamet adresine ait son 3 ay içerisinde düzenlenmiş fatura

11) Bankalardan alınacak Findeks kredi notu belgesi “orta riskli” ve “ en riskli” derecesinde olmaması)

12) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmadığı ve sabit bayilik yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu; 65 yaş üzerindekiler için ise sağlık   kurulu raporu ile sabit olması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,

13) Vergi Dairesinden alınmış kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge

14) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış kesinleşmiş SGK prim borcu olmadığına dair belge.

“ Başvuru evraklarının tamamlanarak gönderilmesi gerekmektedir.  Eksik evrak gönderilmesi halinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.”


 Bayilik ŞİRKET adına kayıtlı ise :

1) Çalışma Ruhsatı örneği ( Belediyeden )

2) Vergi Levhası örneği

3) İşyeri tapusu veya kira mukavelesi

4) Ticaret sicil gazetesi örneği

5) Ortakların ve şirket mdr. nüfus cüzdan fotokopileri

6) Resmi Kuruma verilmek üzere şirket mdr. ve ortakların sabıka kayıtları

7) İmza Sirküleri aslı (Son 1 ayda alınmış)

8) Ticaret odası kayıt belgesi

9) Şirket kaşesi

10) Şirket Ortaklarının her biri adına Bankalardan alınacak Findeks kredi notu belgesi ( “orta riskli” ve “ en riskli” derecesinde olmaması)

11) Şirket adına(VKN ile) Bankalardan alınacak Findeks Risk Raporu (“orta riskli” ve “ en riskli” derecesinde olmaması)

12) Vergi Dairesinden alınmış kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge

13) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış kesinleşmiş SGK prim borcu olmadığına dair belge.

14) Ortaklık yapısını gösterir belge ( Ticaret Odasından )

15) Şirket ortaklarının akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmadığı ve sabit bayilik yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu; 65 yaş üzerindekiler için ise sağlık kurulu raporu ile sabit olması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,

“ Başvuru evraklarının tamamlanarak gönderilmesi gerekmektedir.  Eksik evrak gönderilmesi halinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.”

Sayın bayi; ‘’Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’’ yazan eski ruhsatınızın ‘’Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’’ yazan yeni ruhsatla yenilenebilmesi için aşağıda yazılı olan 3 (Üç) adet evrakın Teşkilat Başkanlığımızın Büyükesat Mahallesi Koza Sokak No:34 Gop-Çankaya/ANKARA  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

SPOR TOTO BAYİLİK RUHSATININ YENİLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1-)  Ruhsat yenileme talebini  içerir dilekçe

2-)  4 Adet vesikalık fotoğraf ( Şirket hariç )

              3-)  Eski ruhsatın ASLI

              

 

- Ruhsat yenileme talebini  içerir dilekçe örneği (WORD)

- Ruhsat yenileme talebini  içerir dilekçe örneği (ADOBE)

 

 

Bilgi için :  (0312) 408 20 00 dahili 2225 den bilgi alabilirsiniz…

BAYİLİK DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TÜM TALEP VE SORULARINIZ İÇİN 

02123767777  NO LU TELEFONU ARAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

BAYİ DEVİR BEDELİ HESAPLARI ( TL )

ZİRAAT BANKASI     TR42 0001 0017 4537 3960 5450 98   

GARANTİ BANKASI  TR80 0006 2000 3840 0006 2986 75

** DEVİR ALACAK KİŞİNİN ADI SOYADI AÇIKLAMADA MUTLAKA YAZDIRILACAK

BAYİ HASILAT TEMİNAT BEDELİ HESAPLARI ( TL )

ZİRAAT BANKASI      TR56 0001 0017 4537 3960 5451 37

GARANTİ BANKASI  TR48 0006 2000 3840 0006 2978 93

* SABİT BAYİ HASILAT TEMİNATI BEDELİ : 65.000 TL

TERMİNAL TEMİNATI BEDELİ HESABI ( USD )

ŞANS GİRİŞİM ORTAK GİRİŞİMİ

GARANTİ BANKASI TR52 0006 2000 3810 0009 0481 74

ZİRAAT BANKASI     TR36 0001 0017 5389 3243 3550 07

* SABİT BAYİ TERMİNAL TEMİNATI BEDELİ : 3.050 USD

* AÇIKLAMA ALANINDA BAYİ NUMARANIZ - BAYİ ÜNVANINIZ - TEMİNAT BEDELİ YAZILMALIDIR *

DAMGA VERGİSİ HESAP NUMARALARI (TL)

ZİRAAT BANKASI : TR69 0001 0017 4537 3960 5450 97


VEFAT DURUMUNDA 1.DERECE YAKININA DEVRİ

ÖNEMLİ NOT  : 

Bayinin vefatı durumunda yasal bildirim süresi olan 60 gün içerisinde devir işlemleri için Teşkilat Başkanlığımıza başvurulması gerekmektedir.

Aksi takdirde bayilik iptal edilecektir.

İSTENEN EVRAKLAR

DEVREDEN

VEFAT EDEN KİŞİYE AİT

 1. Veraset İlamı ( Asıl )
 2. Feragatname ( Asıl - Noter Onaylı)
 3. Ölüm Kağıdı
 4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

DEVRALAN

SPOR TOTO BAYİLİĞİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN EVRAKLAR LİNKİNİN İÇİNDE YERALMAKTADIR. 

 

ŞİRKET İÇİ HİSSE DEVRİ

 

İSTENEN EVRAKLAR

DEVREDEN

 1. Dilekçe (Şirket kaşeli devir eden , alan ve şirket yetkilisi imzalı )
 2. İmza Beyannamesi ( NOTER ASIL - SON 1 YIL )
 3. Ticaret Odasından Ortaklık Pay yapısını gösterir belge ( Asıl - yeni tarihli )

DEVRALAN

 1. Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 2. İmza sirküsü ( NOTER ASILLI - SON 1 YIL )
 3. Sabıka Kaydı ( Resmi Kurum - son 1 ay )
 4. Devir işlemi gerçekleştikten sonra Ticaret sicil gazetesi
 5. Ortak olacak kişilerin vukuatlı nüfus kayıt örneği

DUYURULAR

BANKA HESAP NUMARALARI VE İŞLEMLERİ