SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNANLARA İLİŞKİN DUYURU

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNANLARDAN SÖZLÜ

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Başkanlığımızda sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunanların başvuruları, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü maddesi ve Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esaslar çerçevesinde 14/03/2018 tarihinde yapılan sınava, doğum izninde olduğu için katılamayan Beyhan ECEVİT YALÇIN’ın 13/04/2018 tarihinde yapılan sözlü sınavı Sınav Komisyonunca değerlendirilmiş olup; ilgili kişi sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavında BAŞARILI olmuştur.